Bejelentészergeludtalp
Társadalom és kultúra. Suzy Auriga honlapja.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe.
E Kódex olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a rendőr különleges közszolgálati hivatásának alapkövetelményeihez és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülnek.

1.A köz szolgálatáról és a testülethez tartozásról.

A rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak megfelelően, a köz érdekében a társadalom által biztosított lehetőségek között látja el.
Önként vállalt hivatásával szemben különleges társadalmi elvárások érvényesülnek, melyekre szolgálati viszonyának fennállása alatt mindvégig figyelemmel kell lennie.
Hivatását az előírások és a vezetők utasításainak betartásával, az esküjében foglaltak szerint gyakorolja, tudása legjavát nyújtja.
Cselekedeteivel erősíti a testület belső egységét és a szervezet jó hírnevét.

2. A tisztességről

A rendőr becsületes,fegyelmezett,kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre irányul.
Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.
Elutasít minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására.
Rendőri mivoltát, a tudomására jutott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

3. Az erőszakról

A rendőr erőszakot kivételesen, kizárólag a törvényes cél érdekében,jogszerű formában és szükséges mértékben alkalmaz,törekszik a következmények mérséklésére.
Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erőszak minden formáját.

4. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

A rendőr elismeri és védi az emberi méltóságot,tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat.
Elfogulatlanul jár el nemre,korra,állampolgárságra,etnikai hovatartozásra,vallási és politikai meggyőződésre,társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül.

5. Az emberségről és a segítségnyújtásról

A rendőr a ráruházott hatalom alkalmazása során megfontolt és mértéktartó, intézkedéseit előítéletektől és indulatoktól mentesen hajtja végre,kerüli a szügségtelen konfliktusok kialakítását.
Nem alkalmaz kínzást, könyörtelen, embertelen vagy megalázó bánásmódot és ezt mástól sem tűri el.
Empátiával fordul embertársai felé, védelmet és segítséget nyújt a rászorulóknak.

A szolgálat alól felmentéssel jár...

Ha a rendőr felettese felhívása ellenére olyan szerencsjátékot folytat, amely miatt súlyos anyagi függősége alakult ki.
Ha botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét környezetében elvesztette.
Ha kábítószert fogyaszt.
Ha bűnöző életmódot folytató személlyel nem szolgálati célú, elvtelen kapcsolatot tart fenn.
Ha nyilvánvalóan jogellenes rendezvényen rendszeresen megjelenik, vagy annak tevékenységében részt vesz.

police.hu/.../etikai_kodex.htmlSzólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!